AVTALE OM JAKT MELLOM JAKTFELT

Jakten innen jaktfeltene skal foregå på samme måte som tidligere. Ettersom Ertvågsøya Viltforvaltningslag har felles tildeling åpner dette for muligheter for samarbeid