Hjorteviltregion 2

Aure, Smøla, Hitra, Frøya, Heim, Orkland, Rindal, Surnadal

Hjorteviltregion 2 sin primære oppgave er å være bindeledd mellom rettighetshavernes og det offentliges forvaltning av artene elg, hjort og rådyr.

I sitt arbeid skal hjorteviltregionen fremskaffe kunnskap om biologiske og forvaltningsmessige sider ved forvaltningen av elg, hjort og rådyr slik at avgjørelser til en hver tid kan fattes på et best mulig faglig grunnlag.

Hjorteviltregion 2 skal være et rådgivende organ ovenfor kommunene i regionen.

Referat fra rådsmøte i Hjorteviltregion 2 23.03.2022

Hjorteviltregion 2 hadde møte den 23 mars. se vedlagt referat.

Rådgivende kommunale mål og retningslinjer - Sist revidert 23.03.2022

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Mål for bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

Vedtekter for Hjorteviltregion 2- Sist revidert 23.03.2022

Del denne siden