Klage på vedtak i KOMMUT 22 juni

Hovedutvalg for kommuneutvikling har behandlet saken i møte 22.06.2021 sak 32/21

Møtebehandling Erik Olufsen fremmet følgende forslag til endring i Rådmannens innstilling:

Vald Ertvågøya Antall dyr første år settes til 500 og andre år til 400. Antall dyr 3. året avgjøres etter at forskrift for minsteareal er revidert

Rådmannens innstilling - Bestandsplan 2021-2023 - Vald med bestandsplan

Vedtak KOMMUT 22 juni 2021, bestandsplan Evilt

Bestandsplan Evilt 2021-2023 Vedtatt årsmøtet Evilt 27 mai 2021

Bestandsplan Evilt 2021-2023 som ble vedtatt årsmøtet Evilt 27 mai er oversendt Aure kommune for godkjenning i KOMMUT.

Høringsinnspill bestandsplan 2021 - 2023 behandlet i styremøte 26 april