Vårtelling Ertvågsøya

Vårtelling sum

Vårtelling Hjort 2021

Hei

Både Sett-hjort og Vårtelling av hjort er overvåkingsmetoder som kan bidra til bedre grunnlag for avgjørelser i den lokale hjorteforvaltninga. Felles telledatoer mellom Halsa, Hemne og Aure ble innført i 2012, og noe seinere også Surnadal. Årets telledatoer er fastsatt i samråd med Heim & Surnadal.

En ber om at storvalda/ driftsplanområdene organiserer telling som tidligere. Tellingen i 2021 gjennomføres på følgende datoer:

  • 25. mars
  • 8. april
  • 15. april

NB: Det er viktig at tellingen skjer på samme sett som tidligere år, så foreslår vi gjør som vi gjorde for 2020.

På Ertvågsøya gjennomfører vi som tidligere. De samme ansvarlige med de samme rodene ref. kart under

Skjema vårtelling Aure

Informasjon fra Aure kommune

 

Kompensasjon for vårtellinger

 

Det vedtatt at det skall ytes en kompensasjon på 200 kr/rode/år for de som utfører vårtelling. Kompensasjonen er tenk å dekke inn drivstoffkostnader til de frivillige som stiller opp år etter år og gjør en kjempeviktig jobb for oss alle i viltforvaltningslaget.

Den som er ansvarlig for den enkelte rode må sende en faktura til Pål Rine Vik (mail: klaksvik.sag@neasonline.no) som vil utbetale fortløpende. Dette for at laget må dokumentere utgifter i regnskapet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er en oversikt over de som er hoved-ansvarlig for hjortetelling på de forskjellige rodene.

Om du som er oppsatt som ansvarlig ikke kan gjennomføre telling, så sørg for at du har en erstatter som gjennomfører på vegne av deg. Om område er stort kan du også deligere del av roden til flere, men det er du som rodeansvarlig som er ansvarlig for å samordne resultatet fra din rode og melde tilbake (helst på mail) til Jan-Einar innen 24 timer etter endt telling.

Både sett-hjort og vårtelling er overvåkningsmetoder som kan bidra til bedre grunnlag for avgjørelser i den lokale hjorteforvaltninga.  Felles telledatoer med Hemne og Halsa ble innført i 2012. Det er viktig at kjørerutene er like fra år til år. Det er også viktig å prøve å skille på kjønn og alder, spesielt andel sett kalv er interessant, men også utfordrende. Rådyr skal også telles. Kommunen ber om at alle opplysninger på det vedlagte skjemaet fylles ut, og at det brukes ett skjema pr. telledato.

 

Roder den enkelte er ansvarlig for:

 

30   - Rotøya - Olav Eines (sort rode)

31a – Bratset - Jan-Einar Gjerde (rød rode)

31b – Gjestad - Jan-Einar Gjerde (rød rode)

32   - Gjerde - Jan-Einar Gjerde (rød rode)

33   - Lindås - Bjørn Roger Ertvaag (grønn rode)

34   - Ertvåg - Bjørn Roger Ertvaag (grønn rode)

35   - Giset-Sundsby - Pål Rune Vik (rød rode)

36   - Hisåsen - Pål Rune Vik (rød rode)

37   - Espset-Haltbakk-Stavnes - Audun Folde (grønn rode)

38   - Follan - Audun Folde (grønn rode)

39   - Semundset-Ålmo - Rune Ormbostad (rød rode)

40   - Skauset - Jan Bjørge Aarset (sort rode)

41   - Aresvik - Jan Bjørge Aarset (sort rode)

42   - Berget - Jan Bjørge Aarset (sort rode)

43   - Ålmo-vest - Rune Ormbostad (rød rode)

44   - Bårdset - Rune Ormbostad (rød rode)

45   - Husby – Ove Ormbostad (sort rode)

46   - Vingsnes – Åge Gjerde (rød rode)

47   - Ormbostad - Olav K. Lien (sort rode)

48   - Fuglevågen - Olav K. Lien (sort rode)

49   - Vågos - Jan Bjørge Aarset (sort rode)

92   - Olvikåsen - Olav K. Lien (sort rode)

103   - Høvik – Åge Gjerde (rød rode)