Prosedyre retningslinjer tildeling Evilt 10 mai 2022

En enkel beskrivelse av prinsippene for tildeling.
Utarbeid og godkjent i Evilt styremøte 10 mai 2022.

Tildelingsbrev Evilt 2022

Tildelinger 2012 - 2022

Avtaleskjema: AVTALE OM JAKT MELLOM JAKTFELT

Diffrensiering mellom jaktfelt vs Tildeling Hjort 2022 -v1-450 dyrJEG

Dokumentet som styret bruker for tildeling. Ark "2022" er matematisk utregnet "Difrensiert tildeling idielt ut fra arial 2022"
Ark "Tildelt litt justert" er det vi sender ut til medlemmene, justert.