Tildelingsbrev Evilt 2021 rev.1

Revidert 9 august etter informasjonsskriv fra Aure kommune.
• Punkt 7, satser fellingsavgift
• Punkt 10, ordning med nedklassifisering er tatt bort

sett-hjort

Sett-hjort skjema er kun til hjelp og til internt bruk på det enkelte jaktfelt og skal ikke sendes Aure kommune ved årets slutt. Alt skal i år registreres på hjorteviltregistr fortløpende under jakta.

Avtaleskjema: AVTALE OM JAKT MELLOM JAKTFELT

Tildelingsbrev Evilt 2020