Tildelingsbrev Evilt 2022 v3 13 juni 2022

Prosedyre retningslinjer tildeling Evilt 10 mai 2022

En enkel beskrivelse av prinsippene for tildeling.
Utarbeid og godkjent i Evilt styremøte 10 mai 2022.
Forbedret utgave blir sendt på høring før årsmøtet 2023

Diffrensiering mellom jaktfelt vs Tildeling Hjort 2022 -v3-13 juni 550 dyr

Viser tildelte og skutt per jaktfelt i perioden

Informasjon til kommuner om mulighet for kvotefri avskyting av hjortekalver 2022

Fellings statistikk Evilt 2003 - 2022+

Avtaleskjema: AVTALE OM JAKT MELLOM JAKTFELT