Informasjonsskriv - Jakta 2022

høringsuttalelse

Høring - Fastsettelse av tellende areal ved forvaltning av hjortevilt i Aure (1)

Faun rapport R08-2022 Bestandsvurdering av hjort og elg i Aure

Fellingstillatelse Hjort-Ertvågsøya

1166 stk hjort i planperioden (3 år)