Saksdokumenter til Årsmøte Evilt 2021

Signert årsmøteprotokoll Evilt 2021

Næringsutvikling hjort og utmark - Årsmøte Evilt 27 mai 2021

Kopi presentasjon av faglig del - som ble gjennomgått etter årsmøtet
NB! Ta kontakt med Jan-Einar om du har spørsmål om innhold og hensikt med prosjektet.