Feltkontroll av hjorteviltkjøtt 2020

Skogbrukets Kursinstitutt: 

Har foreløpig satt opp kurs i Surnadal, Ørsta og Trondheim i det området som berører dere i større og mindre grad. I tillegg legges det straks ut et kurs på Frøya som går allerede lørdag 28. mars. Legger ved info om de tre førstnevnte. Dette til Deres orientering, samt et håp om at dere kan være behjelpelig med å spre info om de aktuelle kursa til jaktledere og andre interesserte. Dersom det er ønske om å sette opp kurs andre steder, er det bare å ta kontakt. Trenger minst 15 deltakere for å gjennomføre kurs. For mer info, gå inn på vår hjemmeside www.skogkurs.no/kunnskapsskogen .

Ta kontakt med Bjørn Arve Øvereng <bao@skogkurs.no