Oversikt ettersøk 2021

Status per. jaktfelt 1 september

Ettersøksavtale 2021 Evilt rådyr og elg

Evilt har inngodt avtale med Aure ettersøksring om 20 rådyr og 3 elg.

Ettersøksavtale 2021

ETTERSØKSAVTALE

For de jaktfelt som ikke kan dokumentere egen godkjent hund så skal det før jakta starter inngås avtale med Aure ettersøksring.

AURE ETTERSØKSRING
Ettersøksavtale kan avtales med Aure Ettersøksring. Se informasjon i vedlagt avtalemal for ettersøk 2021.

Hundeekvipasjene består av:

  • Ove Ormbostad Foldfjorden 90015968
  • Rune Ormbostad Foldfjorden 91153356
  • Frode Stavnes Foldfjorden 95057466
  • Raymond Fladset Aure 97693902
  • Arne Ormset Aure 98835884
  • Ivar Baard Ertvåg Mjosundet 93257139
  • Ola Reidar Oldervik Foldfjorden 98892937
  • Terje Dromnes Aure 91160045
  • Reserve:Gunnar Fjærvik Tømmervåg 90108272

I år betaler Viltforvaltningslaget ettersøk for Rådyr og Elg.

 Dokumentasjon på egen hund sendes stryeleder før jakt starter.

Bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt (fra Aure kommune)