Fellingsavgift 2021

 Fellingsavgift for jakta 2021:

- Voksen elg kr 562, - Elgkalv kr 290,-

- Voksen hjort kr 430, - Hjortekalv kr 220,-