Samarbeidsutvalget for landbruket i Aure

Aure Viltforvaltningsråd er medlem i samarbeidsrådet for landbruket i Aure.

Hjortestammen i Aure har stor innvirkning på landbruket og derfor viktig at viltforvaltningsrådet samarbeider med de andre instansene som jobber for og med landbruket.

Aure kommune har samlet de siste møtereferatene på sin hjemmeside

https://www.aure.kommune.no/tjenester/naring-skatt-og-avgift/landbruk/motereferat-samarbeidsradet-i-landbruket/

Referat fra møtet i samarbeidsrådet 19.09.2022docx