Jeger/grunneier erfaringsmøte 27 januar 2022

 
Veldig bra oppmøte på grunneier/jeger møte den 27 januar. Gode diskusjoner og innspill! 
 
Mål for møte:
  • Gjennomgang av litt statistikk - historisk høy avskytning. 
  • Dele erfaringer 
  • Innspill til forbedringer
  • Være sosial og dele gode jakthistorier
  • Andre
Servering:
  • Kaffe og kjeks
Velkommen!
For styret

Referat grunneier-jeger møte 27 januar 2022

Nivå på fellingsavgift storvilt Aure kommune

På jeger/grunneiermøte den 27  januar i Bergtun kom det opp spørsmål om hvorfor Aure kommune hadde så høy fellingsavgift og et ønske at Evilt skulle sjekke ut.

 

Spørsmål til viltforvalter i kommunen:

Kan du skrive en enkel forklaring på hvorfor vi har så høy fellingsavgift, hva den blir brukt til og om det fortsatt er behov for å ha så høy avgift i årene som kommer. 

 

Svar fra viltforvalter:

Den 20.05.2021 i vedtok kommunestyret «Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Aure og Heim – 2021-2023» i de under kapitel 6. Økonomi.  «Fellingsavgifter: Begge kommunene skal bruke samme satser for fellingsavgift. Maksimumssatser som kommunene kan bruke fastsettes av miljødirektoratet. Makssats for voksen og halv sats av voksen for kalv.»

Om fellingsavgiften skal endres trenger vi nye retningslinjer. Ved høringen av retningslinjer var det ikke noe merknader på fellingsavgiften.

 

Fellingsavgiftene blir satte på fond, og reguleres av Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond.

I dag er den største posten de 45 % som går tilbake til vald med bestandsplan. En annen stor post er fallvilt, og er en utgift som har økte under 2021. i og med antall påkjørsler har økt i kommunen.

 

I og med revidering av Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal, så kommer det brukes en del av viltfondet for å få en fortgang i prosessen med innleid kompetanse.