Referat jeger/grunneier erfaringsmøte 6 februar 2020

Jegermøte 06.02.20 kl 20.00 Bergtun

De møtte opp 12 stk pluss styre totalt 17.

  1. Runde rundt bordet

Felt 46 Vingsnes. Observert bra med dyr. Mye brøling inne i terrenget kunne skutt mere dyr. Lars mener å ha observert mindre dyr en tidligere

Felt 47 Ormbostad. Vekslende med mengde dyr. Brukbart med hanndyr men bare mindre hanndyr har og observert en del koller uten kalv. Har kunnet skutt mer dyr.

Felt 39 Semundset Ålmo. Periodevis mye dyr. Bra med brøling

Felt 49 Vågos. Lite dyr problemer med å få tak i dyra.

Felt 44 Bårdset. På de jevne med dyr, har kunnet skutt mere dyr.

Felt 35 Giset Sundsby. Bra med dyr i starten av jakta. Lite brøling, var en del dyr under brunsten noe som ikke har vert tilfelle tidligere.

Felt 45 Husby. Bra med dyr.

Felt 34 Ertvåg. Meget bra med dyr. Mye brøling har kunnet skutt mere dyr.

Felt 33 Lindås. Bra med dyr i starten av jakta. Bra med stor bukk. Har kunnet skutt mere dyr.

Felt 48 Fuglevågen. Totalt sett mindre dyr men mye brøling har og observert en del koller uten kalv.

Felt 36 Hisåsen. Generelt mye bukk på vinter vår og sommer. Dyra trekker ut i starten av jakta for så og komme tilbake i slutten av jakta. De er sett en elgkalv

Felt 43  Ålmo vest. Skutt mye dyr og de var bra med brøling. Mesteparten skutt på innmark. Totalt sett litt mindre dyr en tidligere.

Ola Reidar orienterte om ettersøk og litt om koss den blir organisert. De blei der presisert viktigheten av å få foretatt ettersøk av påskutt dyr.