Lenker til stoff om skyting, jakt og forvaltning

Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer

Eksempel: God søk

§ 1.(lovens formål)
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnsk

Her finner du informasjon om retten til å drive jakt og fangst i Norge, og hvilke lover og regler som gjelder for jegere og fangstfolk

Forskrift om utøvelse av jakt,
felling og fangst med kommentarer,
instrukser og avtaler

Her finnes statistisk Sentralbyrå sin statistikk over storviltjakta.

Stabblandet viltforvaltningslag er pådrivere og var pionerer i arbeid for storvald i Aure, og til stor hjelp under etableringen av Ertvågsøy Viltforvaltningslag.

NINA - Norsk Instititutt for Naturforskning - er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter for naturforskning.

Her kan du enkelt ved å legge inn gårds og bruksnr se grensene på din eiendom.

Del denne siden