Forvaltning - hann og hunndyr

Oversikt over skutte hann og hunn dyr i perioden 2009 - 2019 for dei fylka der det skytes mest hjort. Tall fra hjorteviltregistret.

Jevnt over er det skutt betydelig flere hanndyr vs hunndyr de siste 10 år, og det forklarer nok den betydelige veksten av hjort de siste årene. Av de dyrene som blir igjen i skogen etter jakta er det en stor overvekt av produksjonsdyr (de som kan føde kalver)

 

Hvorfor er det viktig å ha tilnærmet 50/50 % hann og hunndyr?

 • Tidligere brunst – kamp om kollene
 • Tidligere kalving på våren – de kalvene som går igjen etter jakta er mer robuste og har større sjanse til å overleve vinteren
 • 2 ½ års koller tar kalv – gir større og bedre reproduksjon. Ser i dag 2 ½ koller som er for små til å ta kalv
 • Koller 6 år eller eldre produserer de største kalvene
 • Mindre beiteskader – bukkene beiter ikke på innmark på samme måte som kollene
 • Flater ut bestandsveksten – mindre antall produksjonsdyr som kan føde kalv
 • Når bukken er 10 år (og eldre) - best egna til parring
 • Mye bukk og bukk i alle årsklasser gir en merverdi for jeger og grunneier.
 • Får en stamme i bedre kondisjon
 • For å sikre gode produksjonsdyr - skyt kalv og ungdyr + plukke returbukk og returkolle!
 • Alt handler om kunnskap og samarbeid!