_ 22_00283-54 Saksutskrift - Tillatelse til kvotefri jakt på hjortekalv i Aure kommune jaktseson 313807_1_0

KOMUT behandling av kvotefri kalv-jakt 2022.

Informasjonsskriv - Jakta 2022

Fellingstillatelse Hjort-Ertvågsøya 2022

Tildeling av fellingstillatelse for hjort for vald med godkjent bestandsplan, jf. hjorteviltforskriften § 18

Fellingstillatelse Elg-Ertvågsøya 2022

høringsuttalelse

Høring - Fastsettelse av tellende areal ved forvaltning av hjortevilt i Aure (1)

Del denne siden