Dyra (fellingsløyva) tildeles i utgangspunktet hvert enkelt jaktfelt og skal felles der. Dette kan fravikes ved å inngå avtale med andre jaktfelt om ulike former for jaktsamarbeid.

En slik avtale skal være skriftlig og det skal være flertall for avtalen blant rettighetshaverne på de aktuelle jaktfelt. Slike avtaler kan inngås når som helst mellom jaktfelta Ved samarbeid mellom jaktfelt benyttes skjemaet ”Avtale om jakt mellom jaktfelt”.

Kopi av skjema om samarbeidet sendes styret i Ertvågsøya Viltforvaltningslag før samarbeidet begynner.

Dyret som skytes skal registreres i hjorteviltregistret på det jaktfeltet som har fått fellingstilatelsen.

Hensikt med avtale om samarbeid er å hjelpe de som sliter med å fylle kvoten sin samt at du hjelper de som har  store beiteskader (en vinn – vinn situasjon).Når mann inngår avtale om å skyte på ett annet jaktfelt er det vanlig at kjøtt eller verdi på dyret deles etter en avtalt nøkkel.

AVTALE OM JAKT MELLOM JAKTFELT

Jakten innen jaktfeltene skal foregå på samme måte som tidligere. Ettersom Ertvågsøya Viltforvaltningslag har felles tildeling åpner dette for muligheter for samarbeid.

Del denne siden