Klage på vedtak i KOMMUT 22 juni

Klage på vedtak i KOMMUT 22 juni

Hovedutvalg for kommuneutvikling har behandlet saken i møte 22.06.2021 sak 32/21

Møtebehandling Erik Olufsen fremmet følgende forslag til endring i Rådmannens innstilling:

Vald Ertvågøya Antall dyr første år settes til 500 og andre år til 400. Antall dyr 3. året avgjøres etter at forskrift for minsteareal er revidert

Vedtak KOMMUT 22 juni 2021, bestandsplan Evilt

Bestandsplan Evilt 2021-2023 Vedtatt årsmøtet Evilt 27 mai 2021

Bestandsplan Evilt 2021-2023 som ble vedtatt årsmøtet Evilt 27 mai er oversendt Aure kommune for godkjenning i KOMMUT.

Høringsinnspill bestandsplan 2021 - 2023 behandlet i styremøte 26 april

Del denne siden