Del denne siden

Erfaringsmøte jakta 2022 - med et hint av Gaupe!

Gaupeforedrag ved Lars Olav Moen og Johnny Henden fra Valsøyfjord:


De oppmøtte grunneierne fikk veldig god kunnskap om Gaupa og hvordan spore/observere for å tilegne seg kunskap om hvilke og hvor mange dyr som finnes i området. 

Mer om dette i eget referat.


Storvaldets (Evilt) rolle i eventuell forvaltning av Gaupe i vårt område er pt. å gi grunneierne kunskap og mulighet til å ta en vurdering om fordelene og ulempene ved å eventuelt sette i gang en overvåkning av Gaupe på Ertvågsøya. Skulle det komme ønske om at Evilt skal ha en mer aktiv rolle så må det avklares i et årsmøtevedtak (må meldes inn som en egen sak fra et eller flere medlemmer)


Linker til informasjon om Gaupe:

Skandobs - registrering av observasjoner

Rovdata - Fakta om gaupe

Rovdata - Søk etter familiegrupper NJFF

SCANDLYNX - det skandinaviske gaupeprosjektet

Rovdyrbloggen - Når gaupa møter sauen


Erfaringer hjortejakt:

Godt oppmøte og gode diskusjoner. Se referat for detaljer

Link statistikk