Naturdatas viltkonferanse 10 -11 november 2022

Naturdatas viltkonferanse 10.-11. november 2022

Torsdag 10. november

11.30 Lunsj

12.30 Åpning og praktisk informasjon Naturdata presentere nye funksjoner i Hjorteviltregisteret

Hvordan fungerer organiseringen og forvaltningen av jaktåret i Norges største elgkommune? Steinkjer kommune v/rådgiver Linn Aasnes

Spørreundersøkelsen som er blitt gjennomført i forbindelse med prøveprosjektet FriKalv. Norsk institutt for naturforskning v/Oddgeir Andersen

Hvordan lykkes med rekrutteringsarbeid for å få med flere jegere, og hvordan lokke flere jenter og damer med på jakta? NJFF Nord-Trøndelag, Friluftsveileder/org. utvikler Inga Saur

Beiteskade av hjort i foryngelsesfelt og ung produksjonsskog av gran og furu. Områdebruk og forvaltningstiltak for å redusere skadeomfang. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) v/forsker Erling Meisingset

Jakt og Jus, ettersøk og offentlig ettersøksarbeid Advokat og ivrig jeger Pål S. Jensen

17.00 Seminarprogram avsluttes og den gode praten og diskusjonen fortsetter 19.00

Felles middag

Fredag 11. november

08.30 Velkommen og oppstart av dag 2

Perpektiver og tanker rundt viltforvaltningen i Norge Pionér i norsk hjorteviltforskning Rolf Langvatn

Erfaringer rundt arbeid med felles avtale med entreprenør om håndtering av fallvilt langs veistrekninger, og hvordan håndterer Stavanger kommune ettersøk i bynære områder Naturforvalter i Stavanger kommune Vegard Ankarstrand

Håndtering av skrantesyke Hardangervidda Miljødirektoratet v/ Kari Bjørneraas/Erik Lund

Jaktlederens rolle og ansvar Skogkurs v/ Øyvind Juliussen

Rådyrforvaltning på kommunalt nivå, og hvordan bruke drone for å finne rådyrkillinger? Vilt-og utmarksforvalter i Indre Østfold Pål Sindre Svae

Se verden fra dyrenes eget perspektiv, innføring i prosjektet og studier med kamera halsbånd på elg Phd student Simen Talleraas Høgskolen i Innlandet

Oppsummering og avslutning av Naturdata 13.00

Viltkonferansen avsluttes med en god lunsj før hjemreise

Kurs i foredling av hjortevilt 2021

Kolbjørn Haugen som bor på bondegården Torset på Skardsøya http://www.torsetbondegard.com/433893928 har veldig god kompetanse etter mange år med nedskjæring av hjortedyr og er kursleder/instruktør.

Program:

 • Tidspunkt: 17.30 - 22.00
 • Sted: Kallhammaren
 • Møter opp i kallhammaren min.05 min før
 • Nedskjæring og grunnleggende innføring i å gripe an slaktet. Bruken av hver enkelt stykke av hjorten og hvilken del det er, kommer fortløpende mens det skjæres. 
 • Litt om minimumskrav til hva av utstyr en trenger kommer underveis i nedskjæringsprosessen
 • Vi skjærer ned en halv hjort (evt. så langt vi kommer på 2 timer) 
 • Kveldsmat (ca.30min) i Kallhammarrampen
 • Etter maten fortsetter vi i 2 timer til
 • Det blir ikke mulighet for deltakerne å skjære - bare se og stille spørsmål

Kursavgift:

 • Evilt medlemmer - 500 kr per pers (Evilt sponser 300 kr per pers)
 • Deltakere som ikke er Evilt medlemmer - 800 kr per pers
 • Hver enkelt betaler inn til Evilt konto 4202 48 89852 i god tid før kurset starter.

Dere ser hvilken dato dere er satt opp på. Interne bytter ordner dere selv. Viktig at det blir 5 stk. per kurskveld.

 

27 oktober 2021. 
Da er siste av totalt 6 kurskvelder – foredling av hjortevilt gjennomført, og Evilt vil rette en stor takk til Kolbjørn Haugen, Torset bondegård og Kallammaren for flotte kurskvelder. Lærerikt og med en god atmosfære! Nå vet vi at lårtunga ikke nødvendigvis er den beste biffen å servere når du skal imponere svigermor 😊

27 oktober 2021.
Da er siste av totalt 6 kurskvelder – foredling av hjortevilt gjennomført, og Evilt vil rette en stor takk til Kolbjørn Haugen, Torset bondegård og Kallammaren for flotte kurskvelder. Lærerikt og med en god atmosfære! Nå vet vi at lårtunga ikke nødvendigvis er den beste biffen å servere når du skal imponere svigermor 😊

Temakveld 29 august 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------

Temakveld som er åpen for alle som er interessert i jakt og forvaltning. Oppfordrer til å dele arrangementet slik at flest mulig får muligheten til å delta.

Naturdata v/Ane Johansen Tangvik
Vi jobber for tiden mye med å ha klar en ny versjon av Hjorteviltregisteret og funksjonen sett og skutt. Målet er at dette skal være ferdig før denne datoen og vi vil da ha mulighet til å vise frem den nye versjonen av hjorteviltregisteret 2.0.

Nibio v/Erling Meisingset
Generell forvaltning + viktigheten av samarbeid mellom grunneiere/jaktfelt/storvald/kommunene - grenseløs hjortevandring

Tidsplan:

19:00–20:30

Naturdata

20:30–21:00

Pause

21:00–22:30

Hjorteforvaltning - NIBIO v/Erling Meisingset

Referat fra temakveld 20 mars 2019

Tre dyktige foredragsholdere takkes.

Tre dyktige foredragsholdere takkes.

Del denne siden