Tildelingsbrev Evilt 2018 v2 05072018

Utdrag fra tildelingsbrev v2. 05.07.2018

 

 

 

 

 

 

sett-hjort

Sett-hjort skjema er kun til hjelp og til internt bruk på det enkelte jaktfelt og skal ikke sendes Aure kommune ved årets slutt. Alt skal i år registreres på settogskutt.no fortløpende under jakta.