Tildelingsbrev Evilt 2021

sett-hjort

Sett-hjort skjema er kun til hjelp og til internt bruk på det enkelte jaktfelt og skal ikke sendes Aure kommune ved årets slutt. Alt skal i år registreres på hjorteviltregistr fortløpende under jakta.

Avtaleskjema: AVTALE OM JAKT MELLOM JAKTFELT

Tildelingsbrev Evilt 2020

Tildelingsbrev Evilt 2019

Tildelingsbrev Evilt 2018

Tildelingsbrev 2017

Tildelingsbrev 2016

Tildelingsbrev 2015

Tildelingsbrev 2014