Tildelingsbrev Evilt 2019

sett-hjort

Sett-hjort skjema er kun til hjelp og til internt bruk på det enkelte jaktfelt og skal ikke sendes Aure kommune ved årets slutt. Alt skal i år registreres på settogskutt.no fortløpende under jakta.