Informasjonsskriv - Jakta 2019

Fellingstillatelse og fellingsrapport hjort og elg 2019

Jakta 2019 - Tildeling av fellingstillatelser på hjort og elg - Vald uten bestandsplan

Bestandsplan Aure kommune - Forvaltning av hjortevilt 2018 - 2010

Aure kommune vedtok 25.04.18 de nye interkommunale mål- og retningslinjene for Aure, Halsa og Hemne kommuner.

Kommunestyret foretok en endring og en tilføyelse utenom den opprinnelige innstillingen fra det Interkommunale utmarksrådet sitt forslag til ny mål- og retningslinjer. 

Endringene/tilføyelsene er som følger.

-          Målet om 800 dyr i årlig avskyting i Aure kommune ble endret til 1000 dyr i årlig avskyting

-          Tilføyet et mål: Beiteskader på innmark i Aure søkes redusert til maks 5%  på bestandsplannivå og maks 10% på enkelt bruk.

Vedlagt ligger saksprotokoll fra saksbehandlingen av de Interkommunale mål- og retningslinjene fra behandlingen i Aure kommunestyre.

Vedtak Aure kommunestyre 25 april 2018 - Forvaltning av hjortevilt 2018 - 2010