Jakta 2021 - Tildeling av fellingstillatelser på hjort, elg og rådyr - Vald uten bestandsplan