Informasjonsskriv - Jakta 2020

Viktig at all informasjon leses nøye.
- Alle valdledere må gi denne informasjonen videre til sine jaktfelt.
Jakttider:
Elg: Fra og med 25.09 til og med 23.12. NB! Følger ikke hjortejakta
Hjort: Fra og med 01.09 til og med 23.12. Rådyr: Fra og med 25.09 til og med 23.12. Rådyrbukk: Fra og med 10.08 til og med 23.12.

- Ettersøkshund: I henhold til § 23 i forskrift om utøvelse av jakt og fangst, skal alle jaktlag og personer som jakter alene ha skriftlig avtale om tilgang på godkjent ettersøkshund. Kommunen pålegger derfor alle jaktlag/personer å sende inn kopi av godkjenning/avtale med godkjent ettersøksekvipasje før jakta starter.

- Sett hjort/elg skjema SKAL føres under all utøvelse av jakt på hjortevilt. (§ 32 i rundskriv «Forvaltning av hjortevilt»). Tallene skal legges inn på www.hjorteviltregisteret.no (tidligere www.settogskutt.no). Husk å skille mellom sett hjort på innmark og utmark på hver sin linje. NB: I de jaktfeltene hvor flere jakter hver for seg er det nå mulig å registrer «sett og skutt» hver for seg ved å logge inn med egen jegernummer.

- Kommunale mål: Aure kommune har gjennom vedtak i kommunestyret 24.05.18 lagt opp til at hjortebestanden skal reduseres. Aure kommune ber derfor valdene om å utnytte tildelt kvote slik at vi oppnår målsettingene for Aure i de interkommunale mål- og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt for Aure, Halsa og Hemne (Heim).

Uttak av dyr med lave slaktevekter: Ut fra et ønske fra alle parter, om å ta ut små dyr i bestanden, er disse reglene satt:
Elg Det betales ikke fellingsavgift for kalv under 35 kilo. Valdet må sørge for å ha en skrapdyrskvote som tar høyde for dette.
For 1 ½ åring under 90 kilo for ku og 100 kilo for okser betales fellingsavgift tilsvarende kalv, den rapporteres som 1 ½ åring.
Dyr som har skade, feil eller sykdom før det blir påskutt og felt, skal vurderes enkeltvis av kommunen. Nedklassifiserte dyr skal føres på «sett elg» skjema og rapporteres i den klasse de egentlig hører til.
Hjort Det betales ikke fellingsavgift for kalv under 18 kilo fram til 1.oktober.
Etter 1. oktober er grensen 20 kg. 1 ½ åring under 40 kilo for hodyr og 43 kilo for handyr, det betales fellingsavgift tilsvarende kalv. Rapporteres som 1 ½ åring.

Dyr som har skade, feil eller sykdom før det blir påskutt og felt, skal vurderes enkeltvis av kommunen. Nedklassifiserte dyr skal føres på «sett elg/hjort» skjema og rapporteres i den klasse de egentlig hører til.
Ordningen gjelder for vald med godkjent bestandsplan. For å få redusert fellingsavgift, må liste med uttak av dyr med lave slaktevekter sendes inn til kommunen sammen med fellingsrapporten etter endt jakt på et eget skriv/skjema.

- Fellingsrapportene skal sendes til kommunen innen 14 dager etter jaktas slutt. (§ 32 i rundskriv «Forvaltning av hjortevilt»). Kommunen vil deretter sende faktura på fellingsavgift.
Fellingsavgift for jakta 2020:
Voksen elg kr 562,- - Voksen hjort kr 430,-
Elgkalv kr 290,- - Hjortekalv kr 220,-

- Innmelding av skutte dyr (inkludert rådyr): Alle skutte dyr skal legges inn i www.hjorteviltregisteret.no (tidligere www.settogskutt.no) og ikke rapporteres på vilttelefon eller andre metoder for innmelding av skutte dyr underveis i jakta.
- Valdrapport skal etter jakta leveres kommunen senest 14 dager etter endt jakt.
- Pliktig rapportering av ettersøk eller bruk av lys under ettersøk etter påskutt hjortevilt skal rapporteres til e-post: eddie.freij@aure.kommune.no med en kort melding. Opplysninger som skal fremkomme av melding er: vald- og jaktfelt nr. jaktleders navn, klokkeslett for påskyting og om det brukes kunstig lys.

Aure kommune ønsker alle rettighetshavere og jegere god jakt, og oppfordrer til å utøve god jaktmoral under årets jakt.

Med hilsen
Eddie Freij
Rådgiver

Informasjonsskriv - Jakta 2020

Bestandsplan Aure kommune - Forvaltning av hjortevilt 2018 - 2020

Aure kommune vedtok 25.04.18 de nye interkommunale mål- og retningslinjene for Aure, Halsa og Hemne kommuner.

Kommunestyret foretok en endring og en tilføyelse utenom den opprinnelige innstillingen fra det Interkommunale utmarksrådet sitt forslag til ny mål- og retningslinjer. 

Endringene/tilføyelsene er som følger.

-          Målet om 800 dyr i årlig avskyting i Aure kommune ble endret til 1000 dyr i årlig avskyting

-          Tilføyet et mål: Beiteskader på innmark i Aure søkes redusert til maks 5%  på bestandsplannivå og maks 10% på enkelt bruk.

Vedlagt ligger saksprotokoll fra saksbehandlingen av de Interkommunale mål- og retningslinjene fra behandlingen i Aure kommunestyre.

Vedtak Aure kommunestyre 25 april 2018 - Forvaltning av hjortevilt 2018 - 2020