Fellingsavgift 2018

Uttak av dyr med Iaye slaktevekter: Ut fra et ønske fra alle parter, om a ta ut små dyr i
bestanden, er disse reglene satt:

Elg
Det betales ikke fellingsavgift for kalv under 35 kilo. Valdet må sørge for å ha en skrapdyrskvote
som tar hoyde for dette.
For I.5 åring under 90 kilo for ku og 100 kilo for okser betales fellingsavgift tilsvarende kalv,
den rapporteres som I.5 åring.
Dyr som har skade, feil eller sykdom for det blir påskutt og felt, skal vurderes enkeltvis av
kommunen.
Nedklassifiserte dyr skal fores på <sett elg> skjema og rapporteres i den kiasse de egentlig hører
til.

Hjort
Det betales ikke fellingsavgift for kalv under l8 kilo fram til 1. oktober.
Etter 1. oktober er grensen 20 kg.
I.5 åring under 40 kilo for hodyr og 43 kilo for handyr, det betales fellingsavgifl tilsvarende kalv.
Rapporteres som I.5 åring.
Dyr som har skade, feil eller sykdom far det blir påskutt og felt, skal vurderes enkeltvis av
kommunen.
Nedklassifiserte dyr skal fores på <sett elg/hjort skjerna og rapporteres i den klasse de egentlig
hører til.
Ordningen gjelder for vald med godkjent bestandsplan.


For å få redusert fellingsavgift, må liste med uttak av dyr med Iave slaktevekter sendes inn til
kommunen sammen med fellingsrapporten etter endt jakt på et eget skriv/skjema.

Fellingsrapportene skal sendes til kommunen innen 14 dager etter jaktas slutt. (S 32 i rundskriv
(Forvaltning av hjortevilt>>).
Kommunen vil deretter sende faklura på fellingsavgift.

Fellingsavgift for jakta 2018:

Voksen hjort kr 411,-

Hjortekalv k 205,-


Voksen elg kr 537,-
Elgkalv k 270,-

 

NB! Fellingsavgift fordeling:

45% til viltfond Aure kommune

55% beholdes av Evilt

Fellingsavgifter 2018

Evilt har som målsetning at faktura for fellingsavgift skal sendes ut og betales inn til laget innen utgangen av januar hvert år.

Styret velger derfor å legge ut Excel dok. som skal vise hva det enkelte jaktfeltet skal betale det enkelte året. Blir oppdatert ved jakt slutt.

Styret.

 

Rapport Nedklassifisert Hjortedyr

Fellingsavgift inkludert nedklasifisering Evilt 2018