Antall skutte og fellingsprosent per jaktfelt.
God måloppnåelse på eldre bukk, 1,5 hunn og eldre hunn.
Den høye spissbukk-avskytningen kan forklares med det høye antall skrapdyr (11 stk), men skutte spissbukk ligger uansett alt for høyt i forhold til planlagt.
Avskytning kalv ligger betydelig under målsetning (76,5%)

Gjennomsnittvekter på skutte dyr 2020 ligger veldig nærme (og under) våre skrapdyrvekt-grenser. Gjelder spesielt 1,5 åringene. Bør grensene justeres for alle kategorier på neste årsmøtet? Er det riktig å ha skrapdyrkvote på eldre bukk etter brunsten? eller i det hele tatt?

Antall dyr med redusert fellingsavgift ref. kommunal ordning.

Dyr med definert lav slaktvekt ref. Evilt ordning

Skytes desidert mest hjort på innmark! Dette er bra med tanke på å få redusert beiteskader.

God måloppnåelse ihht. kommunale mål!

Fallvilt - Hjort påkjørt av motorkjøretøy Ertvågsøya 2020
Måloppnåelse ihht. kommunale mål!