Evilt Årsmøtereferat 2018

Årsmøte 2018

 

 
Vedlagt er innkalling til årsmøte E-vilt 2018.

Eventuelle innspill til årsmøte må være sendt inn til styret innen 30 april (3 uker før årsmøte)

Komplette sakspapirer sendes ut til medlemmene senest 7 mai (14 dager før årsmøte).
 

 

ÅRSMØTE I ERTVÅGSØYA VILTFORVALTNINGSLAG

i Bergtun 

mandag 21. mai 2018 kl 19:30

 

SAKSLISTE

  1. Valg av møteleder og sekretær.
  2. Godkjenning av sakliste og innkalling.
  3. Godkjenne fullmakter.
  4. Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen.
  5. Velge fullmaktkomite på tre personer (tellekorps).
  6. Årsmelding.
  7. Regnskap.
  8. Ny bestandsplan 2018 - 2020
  9. Forslag fra styret og medlemmene
  10. Valg

Alle ønskes vel møtt, enten ved å møte selv eller ved skriftlig fullmakt slik vedtektenes § 11 gir anledning til.

Foldfjorden

Jan Einar Gjerde                                                    Audun Folde

leder                                                                       sekretær

Saksdokumenter til Årsmøte Evilt 2018

Regnskap 2017