Årsmøte 2020

Grunnet Covid-19 er årsmøtet avlyst.

Referat fra årsmøte i Ertvågsøya viltforvaltningslag 25 april 2019

Årsmøte 2019

 

  

Innkalling til

ÅRSMØTE I ERTVÅGSØYA VILTFORVALTNINGSLAG

i Bergtun

torsdag 25. april 2019 kl 19:30

 

SAKSLISTE

  1. Valg av møteleder og sekretær.
  2. Godkjenning av sakliste og innkalling.
  3. Godkjenne fullmakter.
  4. Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen.
  5. Velge fullmaktkomite på tre personer (tellekorps).
  6. Årsmelding.
  7. Regnskap.
  8. Arbeidsplan 2019
  9. Forslag fra styret og medlemmene
  10. Valg

 

Alle ønskes vel møtt, enten ved å møte selv eller ved skriftlig fullmakt slik vedtektenes § 11 gir anledning til.

 

Foldfjorden, 23 mars 2019 

Jan Einar Gjerde                                                               Audun Folde

leder                                                                                    sekretær

 

NB! eventuelle innspill må sendes inn senest 3 uker før årsmøte (4 april)

Saksdokumenter sendes ut 14 dager før selve årsmøte (11 april).

 

Saksdokumenter til Årsmøte Evilt 2019