Historikk tildelt og felt rådyr (NB! Fri avskyting men felte dyr skal registreres i settogskutt.no)