Langvatn_ 2016

Bestandsplaner for hjorteforvaltning i kommunene
-faktagrunnlag, metoder og organisering.
Stjørdal3 –4.11, 2016
Rolf Langvatn