Jakttid og fellingsavgifter 2020

Jakt-tider:
Elg: Fra og med 25.09 til og med 23.12. NB! Følger ikke hjortejakta
Hjort: Fra og med 01.09 til og med 23.12.
Ridyr: Fra og med,25.09 til ogmed,23.12.
Ridyrbukk Fra og med 10.08 til og med 23.12.

 


Fellingsavgift for jakta 2020:

Voksen hjort kr 440,-

Hjortekalv kr 220,-

Voksen elg kr 570,- 

Elgkalv kr 290,-