Jakttid og fellingsavgifter 2019

Jakt-tider:
Elg: Fra og med 25.09 til og med 23.12. NB! Følger ikke hjortejakta
Hjort: Fra og med 01.09 til og med 23.12.
Ridyr: Fra og med,25.09 til ogmed,23.12.
Ridyrbukk Fra og med 10.08 til og med 23.12.

 

Fellingsavgift for jakta 2019:
Voksen elg kr 537, Elgkalv k 270,

Voksen hjort kr 411, Hjortekalv k 210,-