Grenser skrapdyr 2018 - 2020

Følgende dyr regnes som skrapdyr:

A. Kalv på 19 kg eller lettere. Gjelder fra 10 september.
B. 1,5-års hunndyr på 40 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.
C. Spissbukk på 42 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.
D. Eldre kolle på 48 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.
E. Eldre bukk på 55 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.

 

Skrapdyr trekkes i utgangspunktet ikke av kvoten. Styret kan om de finner det nødvendig begrense antallet skrapdyr som tas ut. På fellingsrapporten rapporteres riktig alder. Kjeve og tannsett bestemmer alder på dyret. Ved ønske om å få innvilget skrapdyr, kreves det at dyret må veies. Hvem som skal veie dyret og hvordan det gjøres bestemmes av styret. Dyret skal være slaktet på riktig måte, og hvis det er skjært bort kjøtt etter skuddsår eller lignende skal det legges til et skjønnsmessig tillegg på vekta. Dyret skal være kontrollveid og innmeldt til styret innen 48 timer.