Grenser skrapdyr 2018 - 2020

Følgende dyr regnes som skrapdyr:

A. Kalv på 19 kg eller lettere. Gjelder fra 10 september.
B. 1,5-års hunndyr på 40 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.
C. Spissbukk på 42 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.
D. Eldre kolle på 48 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.
E. Eldre bukk på 55 kg eller lettere. Gjelder fra 1 september.

 

Skrapdyr trekkes ikke av kvoten, men skal meldes på hjorteviltregistret som andre dyr. Styret kan om de finner det nødvendig begrense antallet skrapdyr som tas ut ved å sette sluttstrek for skrapdyr underveis i jakta. Dyrene skal slaktet på riktig måte. Hvis det er skjært bort kjøtt etter skuddsår eller lignende skal det legges til et skjønnsmessig tillegg på vekta.

Skrapdyr kontrollveies/avtales hos Helge Engdal. Der får dere også skrapdyrskjema utskrevet. Dette vil koste kr 200,- pr dyr. Helge kan kontaktes på tlf: 71645204, eller mobil 454 62 844.