Vekt-registrering hjort

Her skal vi legge inn slaktevekter for hvert år for å se utvikling ihht målene i bestandsplan. Har pr. i dag kun 2016, 2017, 2018 og 2019 tallene + historiske tall (1990 - 2010) fra jaktfelt 39 Semundset - Ålmo som Helge Engdal har vært så grei å låne ut til oss. Se vedlagt dok

Vekter på skutte dyr Ertvågsøya