Vekt-registrering hjort

Her skal vi legge inn slaktevekter for hvert år for å se utvikling ihht målene i bestandsplan. Har pr. i dag kun 2016, 2017 og 2018 tallene + historiske tall (1990 - 2010) fra jaktfelt 39 Semundset - Ålmo som Helge Engdal har vært så grei å låne ut til oss.

Snitt slaktevekter 2018

Se vedlagt dok for detaljer slaktevekter storvaldet.

Slaktevekter eldre hunn siste 3 år pr. jaktfelt

Data fra hjorteviltregisteret perioden 2007 - 2018

Vekter på skutte dyr Ertvågsøya