Utvikling i perioden

Statistikk skute dyr/Km2 - Aure kommune, kommuner i Midt-Norge, SSB og fylke er flyttet til http://www.evilt.net/43335177