Statistikk skute dyr/Km2 - Evilt, Aure kommune, kommuner i Midt-Norge, SSB og fylke er flyttet til http://www.evilt.net/43335177

Status jakta 2018 Evilt

Oppsummering statistikk Evilt 2018 og historisk 2003 - 2018