Oversikt ettersøksavtaler 2020

Oppdatert 23 september 2020

Ettersøksavtale 2020

ETTERSØKSAVTALE

AURE ETTERSØKSRING
Ettersøksavtale kan avtales med Aure Ettersøksring. Det skal normalt bli sendt ut avtale til dem som har hatt avtale tidligere år. Visst du ønsker ettersøksavtale med Aure Ettersøksring kan du kontakte Gunnar Endre Vingsnes på telefon 95146377.

Hundeekvipasjene består av:
Ove Ormbostad, Foldfjorden         90015968

Rune Ormbostad, Foldfjorden        91153356

Frode Stavnes, Foldfjorden            95057466

Arne Ormset, Aure                         98835884

Ola Reidar Oldervik, Foldfjorden    98892937

Terje Dromnes, Aure                      91160045

Ivar Bård Ertvåg Ertvåg, Mjosudet  93257139

Raymond Fladseth, Aure                 97693902

Reserve:Gunnar Fjærvik, Tømmervåg 90108272

I år betaler Viltforvaltningslaget ettersøk for Rådyr og Elg.

 

Bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt (fra Aure kommune)