Oversikt ettersøksavtaler

ETTERSØKSAVTALE

AURE ETTERSØKSRING
Ettersøksavtale kan avtales med Aure Ettersøksring. Det skal normalt bli sendt ut avtale til dem som har hatt avtale tidligere år. Visst du ønsker ettersøksavtale med Aure Ettersøksring kan du kontakte Gunnar Endre Vingsnes på telefon 95146377.

Hundeekvipasjene består av:
Rune Ormbostad 91153356
Ove Ormbostad 90015968
Arne Ormset 98835884
Frode Stavnes 95057466
Ola Reidar Oldervik 98892937
Terje Dromnes 91160045

Reserve: Gunnar Fjærvik på Tusna tlf 90108272

I år betaler Viltforvaltningslaget ettersøk for Rådyr og Elg.

 

Bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt (fra Aure kommune)