Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret og settogskutt.no er slått sammen til en side. All registrering som tidligere ble gjort på settogskutt.no skal nå gjøres på Hjorteviltregisteret.

Vedlagt er en brukerveiledning til registrering av sett elg og sett hjort, felt hjortevilt, slaktevekter og skrantesjukeprøver. Dataene som registreres av jeger er tilgjengelige for kommunen og valdansvarlig i Hjorteviltregisteret. Etter at dataene er godkjent blir de tilgjengelige for alle i innsynsløsningen i Hjorteviltregisteret. Innsynsløsningen kommer i løpet av høsten.

Vidaresend gjerne informasjonen til valdansvarlige, jaktledere eller andre relevante parter.

Har du spørsmål om den nye løsningen, ta kontakt med oss på support.

Vennlig hilsen 

Support v/ Ane og Bodil

74 33 53 10
Stadionveien 6, 7898 LIMINGEN
www.naturdata.nowww.facebook.com/naturdataas 

Sett og skutt - Ny løsning for jakta 2019