REGISTRERING I SETTOGSKUTT ETTER HVER DAG DET ER JAKTET!

Husk registrering i settogskutt etter hver jakt-dag. Om du ikke ser dyr så skal også dette registreres.
Er du i tvil om hvordan du gjør dette, så se i veilederen vedlagt.

NB! Fra og med høstens jakt er det innført ny føringsinstruks for  sett og skutt hjort og elg. Sender her med en powerpoint (pdf vedlagt) som beskriver og forklarer ny og gammel registreringsmetode.

Tillegg!!

Nytt av året er at flere jegere (jegernummer) kan registrere sett og skutt-skjema på samme jaktfelt samme dag.

En registering per jegernummer (jeger) per dag for ut- og innmarksregistrering.   

Dette løser utfordringen med registrering på jaktfelt der det jakter flere «solojakt» per dag.

Endringer i rutinene for sett dyr registreringen fra 2018 ny

Veileder www.settogskutt.no

Sett og skutt

Her skal vi prøve å legge inn data fra sett og skutt samt fra Hjorteviltregistret

Om settogskutt.no

Settogskutt.no er utviklet for å tilby digital rapportering av sett elg,sett hjort og slaktevekter. Jaktleder har ansvaret for utfylling av skjema fra sitt jaktfelt, men kan utpeke en annen til å gjennomføre registreringene. Valdansvarlig kan få tilgang til å redigere data fra alle sine jaktfelt i Hjorteviltregisteret, www.hjorteviltregisteret.no.

Data blir tilgjengelig i Hjorteviltregisteret, www.hjorteviltregisteret.no, så snart valdansvarlig og/eller kommunen har godkjent registreringene.

Statistikk fra hjorteviltregistre