Høring - Bestandsplan Evilt 2021-2023 v1 07042021

Høringsfrist er 22 april 2021
Innspill sendes Evilt styret ved Jan-Einar Gjerde
Mail: janeinar68@gmail.com
Ved spørsmål kan styreleder ringes på mobil 926 67 042

Bestandsplan Evilt 2018-2020 v3 230518

Høringsinnspill + styrets kommentarer - bestandsplan 2018 – 2020 Evilt.