Melding om vedtak fra Aure kommune - Godkjent bestandsplan valdnr 1576V0004 - Ertvågsøya viltforvaltningslag

Da har Aure kommune godkjent vår bestandsplan valdnr 1576V0004 - Ertvågsøya viltforvaltningslag

Bestandsplan Evilt 2018-2020 v3 230518

Hva betyr gjennomføring av ny bestandsplan for hjortebestand og avskyting i Evilt

Høringsinnspill + styrets kommentarer - bestandsplan 2018 – 2020 Evilt.