Skutte dyr/Km2 i 2018 for de kommunene i Midt-Norge det skytes mest hjort.
Ikke tatt hensyn til tellende areal men tatt utgangspunkt i totalt landareal i den enkelte kommune. Gir en god pekepinn over hjortetettheten i de forskjellige kommunene.