Fellingsavgift inkludert nedklasifisering Evilt 2019

Fellingsavgift 2019

Fellingsavgift for jakta 2019:

Voksen hjort kr 411,- 

Hjortekalv kr 210,-

Voksen elg kr 537,

Elgkalv kr 270,-

Elgkalv kr 270,- 

 

Evilt har som målsetning at faktura for fellingsavgift skal sendes ut og betales inn til laget innen utgangen av januar hvert år.

Styret velger derfor å legge ut Excel dok. som skal vise hva det enkelte jaktfeltet skal betale det enkelte året. Blir oppdatert ved jakt slutt.

Styret.

Nedklassifisering av dyr med lave slaktevekter 2019

Uttak av dyr med lave slaktevekter: Ut fra et ønske fra alle parter, om å ta ut små dyr i bestanden, er disse reglene satt: 

Elg:

Det betales ikke fellingsavgift for kalv under 35 kilo. Valdet må sørge for å ha en skrapdyrskvote som tar høyde for dette. For 1 ½ åring under 90 kilo for ku og 100 kilo for okser betales fellingsavgift tilsvarende kalv, den rapporteres som 1 ½ åring.

Dyr som har skade, feil eller sykdom før det blir påskutt og felt, skal vurderes enkeltvis av kommunen. Nedklassifiserte dyr skal føres på «sett elg» skjema og rapporteres i den klasse de egentlig hører til.

Hjort:

Det betales ikke fellingsavgift for kalv under 18 kilo fram til 1.oktober. Etter 1. oktober er grensen 20 kg. 1 ½ åring under 40 kilo for hodyr og 43 kilo for handyr, det betales fellingsavgift tilsvarende kalv. Rapporteres som 1 ½ åring.

Dyr som har skade, feil eller sykdom før det blir påskutt og felt, skal vurderes enkeltvis av kommunen. Nedklassifiserte dyr skal føres på «sett elg/hjort» skjema og rapporteres i den klasse de egentlig hører til.

Ordningen gjelder for vald med godkjent bestandsplan. For å få redusert fellingsavgift, må liste med uttak av dyr med lave slaktevekter sendes inn til kommunen sammen med fellingsrapporten etter endt jakt på et eget skriv/skjema. –

 

Ertvågsøya Viltforvaltningslag føler opp dette mot kommunen og vil etter jakt er ferdig sende inn oversikt for vårt vald.

Dette gir redusert fellingsavgift.

Vedtaket fra 2008 om at Aure kommune skal fakturere 55% av fellingsavgiften til vald med bestandsplan.