Fellingsavgift inkludert nedklasifisering Evilt 2020

Fellingsavgift 2020

Fellingsavgift elg, voksen 570
Fellingsavgift elg, kalv 290
Fellingsavgift hjort, voksen 440
Fellingsavgift hjort, kalv 220
 

Ordningen gjelder for vald med godkjent bestandsplan. 

Evilt sparer Kr 16 280,- på ordningen. 74 dyr nedklassifisert.

Evilt har som målsetning at faktura for fellingsavgift skal sendes ut og betales inn til laget innen utgangen av januar hvert år.

 

Styret.