Referat jeger/grunneier erfaringsmøte 23 januar 2019

Jaktmøte med jegere og grunneiere 23.01.19 i Bergtun

De var 13 stk pluss styre til stede tot 18 stk. Oppmøte var på linje med foregående år noe som er bra.

Jan Einar tok en gjennomgang av statistikk han hadde satt opp over felte dyr, sett dyr og fordeling av kjønn og slaktevekt.

Runde rundt bordet:

Felt 43: Ålmo vest. Meget bra med dyr, mye stor bukk og bra med brøling. Mere hjort en tidligere år.

 

Felt 41: Aresvik bra med dyr. Mye tapp var observert

 

Felt 49: Vågos. Tynt med dyr bokkene er små alle dyr skutt i utmark. Total vurdering på linje med tidligere år.

 

Felt 39: Semundset. Observert mindre dyr en tidligere år har og sett en del koller uten kalv. De var ikke stor bukk å se.

 

Felt 33: Lindås. Sett bra med hjort, på linje med tidligere år.

 

Felt 34: Ertvåg. Mye dyr spesielt bra med stor bukk i starten av jakta. Bra med brøling og generelt bra med dyr heile jakta. Observert en del små tapp.

 

Felt 44: Bårdset. Likt med dyr som tidligere år.

 

Felt 35: Giset-Sundsby. Litt mindre med dyr en tidligere år. En nedgang av bukker i forhold til i fjor.

 

Felt 45: Husby. De er en økning av dyr i Grimsvika i forhold til i fjor. På Husby er de observert bra med dyr mesteparten av dyra skutt på innmark.

 

Felt 46: Vinsternes. Bra med dyr mye koller og små slakt. Bra med brøling

 

Felt 47: Ormbostad. Mere hjort å se en i fjor. Kom til en del dyr i slutten av jakta.

 

Felt 36: Hisåsen. Greit med dyr først i jakta. Dyra trekker ut av felte under jakta for så å komme tilbake i slutten av perioden.

De totale bilde av jakta er at de er en økning av andelen hanndyr, men lite storbukk å sjå. Kan virke som en del av de store bukkene trekker ut av område. Folk hadde og et inntrykk av at brølinga starta seinere i høst en tilfelle tidligere. De blei og diskutert en mulighet for fredning av storbukk noe vi må komme tilbake til.

 

 

Referat jaktfelt-leder møte 25.01.2018

                                                      Torsdag 25/01-2018

                                                      Kl.1930 – kl.2230

Evilt, Jaktfeltledermøte i Bergtun.

Antall møtt:16 stk

Jan Einar hadde en gjennomgang av jaktresultatet for 2017

Gjekk også gjennom statestikk fra tidligere år.

Det ble diskutert viktigheten iå ta ut skadedyrene så tidlig som mulig.

 

Det kom forslag om å åpne for muligheten til å skyte kalv isteden for voksne dyr.

-forhindre at enslige kalver blir gående

-kan ta ut kalv isteden for produksjonsdyr

i jaktfelt der det er lite hjort.

Det kom skryt av hjemmesiden. Den er fortløpende oppdatert og man finner den informasjonen man trenger.Også at den ble oppdatert med jevne mellomrom i jakta.

Runde rundt bordet

 • Bårdset

Brukbart med hjort,oktober ,november lite hjort,desember var det bra med hjort.Litt brøling

 • Berget

Lite dyr først i jakta ,bra på slutten.

 • Fuglevåg

Ble jaktet lite,brukbart med hjort.Bra med brøling.

 

 

 • Ertvåg

Mye hanndyr i sommer.Bra med dyr.bra med brøling,bra med storbukk. Økende.

 • Skauset

På det jevne med dyr,bra med brøling.(for mye hjort)

 • Vågos

Bra med hjort av alle sorter,ikke så mye brøling.

 • Husby

Litt mindre hjort,lite bukk

Grimsvika:lite hjort,dårlig beite.

 • Olvikåsen

Bra med hjort,en del bukk

 • Giset/Sundsby

Uendret ,lite hanndyr ,ikke hørt brøling.

 • Lindås

Bra med hjort ,bra med bukk,mye brøling.

 • Semundset/Ålmo

Mindre hjort på innmark ,bra med hjort i utmark.Litt mindre brøling enn tidligere.

 • Hisåsen

Uendret,mest dyr først i perioden,ingen brøling.

 • Espset,Haltbakk,Stavnes

Bra med dyr og økende,bra med bukk,økende,bra med brøling.

 • Vinsternes

Mye hjort,bra med bukk,økende,bra med brøling.

 • Ålmo vest

Bra med hjort,mere hanndyr å sjå,ikke hørt brøling.

 

Det ble gått gjennom forslaget til den nye bestandsplana for 2018 – 2020.

 

 

Møte slutt.

 

 

 

N.form.

Frode Stavnes

 

 

 

                                                                                                                                        

Referat jaktfeltledermøter 2015 - 2018

Samlet alle jaktfelt-ledermøte referatene i et dok.