Skadedyr Ertvåg

Jaktfelt 34 Ertvåg har søk om -og fått innvilget 26 skadedyr for 2018

Skadedyr Ertvåg

Skadedyr 2018 pr.kattergori

Avskytning skadedyr i perioden

Skadedyrordningen kom i gang i 2015