Temakveld 29 august 2019

Temakveld som er åpen for alle som er interessert i jakt og forvaltning. Oppfordrer til å dele arrangementet slik at flest mulig får muligheten til å delta.

Naturdata v/Ane Johansen Tangvik
Vi jobber for tiden mye med å ha klar en ny versjon av Hjorteviltregisteret og funksjonen sett og skutt. Målet er at dette skal være ferdig før denne datoen og vi vil da ha mulighet til å vise frem den nye versjonen av hjorteviltregisteret 2.0.

Nibio v/Erling Meisingset
Generell forvaltning + viktigheten av samarbeid mellom grunneiere/jaktfelt/storvald/kommunene - grenseløs hjortevandring

Tidsplan:

19:00–20:30
Naturdata
 
20:30–21:00
Pause
 
21:00–22:30
Hjorteforvaltning - NIBIO v/Erling Meisingset

Referat fra temakveld 20 mars 2019

Tre dyktige foredragsholdere takkes.