Jaktstart 2020

Hei alle grunneiere og jegere!
 
I morgen starter årets hjortejakt!
Noen grunneiere jakter selv, noen leier ut jakt. Uansett løsning så er det grunneieren som skal og må være i førersetet for å bestemme hvilket dyr som skal skytes på sin eiendom/jaktfelt.
 
I 7 år har vi hatt en strategi på å spare bukk, og vi ser nå en betydelig økning i antall bukk og relativt mange "stor" bukk. Husk at en 12 – 14 tagger bukk ikke trenger å være eldre en 6 år, og de ønsker vi ikke å skyte. For at vi skal få den ønskete virkning av forvaltningen så skal vi vente til den "store" bukken er 12 – 13 år før den skytes. Å plukke ut en returbukk er ikke helt enkelt og spesielt ikke når adrenalinet pumper i kroppen når vi får øye på storbukken. Ber derfor alle grunneierne instruere sine jegere om å være bevist på å plukke de rette dyrene (6 -8 taggere) og ikke skyte den første/største og beste bukken de/dere kommer på.
Det samme gjelder koller. Skyt unge koller og returkoller. Produksjonsdyr i god kondisjon skal ikke være førstevalg!
 
I tillegg så har vi i noen områder store utfordringer med beiteskader. Mange grasprodusenter lider store tap, og vi oppfordrer derfor sterkt til å ta ut kalv og unge koller (1,5 år) på innmark så tidlig i jakta som råd. I 2019 greide vi bare å skyte 35% av de 45% kalv som ble tildelt, og dette er ikke godt nok når vi vet fra hjorteviltregistret at det er sett mye kalv. Skal vi greie å nå målene våre om å redusere stammen så må andelen kalv (og koller) skytes. Oppfordrer derfor til samarbeid mellom jaktfelt for å få tatt ut dyr på utsatte grasproduksjonsareal!
 
Til sist – det er også mange andre brukere av utmarka og alle har like stor rett til ferdsel i vår vakre natur. Vis hensyn!
 
Lykke til med årets jakt!
Styret Evilt.

Tilbud om kjølekonteiner jakta 2020

Grunneier Olav Kåre Grimsmo har i år anskaffet en kjølekonteiner på sin gård i Ertvågen for å sikre rett kvalitet på egne skutte hjort.

Han gir også alle andre jegere muligheten til å leie kjølerom til sine dyr om behov og så lenge det er plass ledig.

Pris: 100 kr/dyr/døgn. Kontakt Olav Kåre på mob. 988 25 063 når du trenger kjølerom.

 

 

 

Kompensasjon for vårtellinger

På siste styremøte ble vedtatt at det skall ytes en kompensasjon på 200 kr/rode/år for de som utfører vårtelling. Kompensasjonen er tenk å dekke inn drivstoffkostnader til de frivillige som stiller opp år etter år og gjør en kjempeviktig jobb for oss alle i viltforvaltningslaget.

Den som er ansvarlig for den enkelte rode må sende en faktura til Pål Rine Vik (mail: klaksvik.sag@neasonline.no) som vil utbetale fortløpende. Dette for at laget må dokumentere utgifter i regnskapet.

Styret.