Referat jaktmøte med jegere og grunneiere 23.01.19 i Bergtun

Det var 13 stk pluss styre til stede tot 18 stk. Oppmøte var på linje med foregående år noe som er bra.

Jan Einar tok en gjennomgang av statistikk han hadde satt opp over felte dyr, sett dyr og fordeling av kjønn og slaktevekt.

Runde rundt bordet:

Felt 43: Ålmo vest. Meget bra med dyr, mye stor bukk og bra med brøling. Mere hjort en tidligere år.

 

Felt 41: Aresvik bra med dyr. Mye tapp var observert

 

Felt 49: Vågos. Tynt med dyr bokkene er små alle dyr skutt i utmark. Total vurdering på linje med tidligere år.

 

Felt 39: Semundset. Observert mindre dyr en tidligere år har og sett en del koller uten kalv. De var ikke stor bukk å se.

 

Felt 33: Lindås. Sett bra med hjort, på linje med tidligere år.

 

Felt 34: Ertvåg. Mye dyr spesielt bra med stor bukk i starten av jakta. Bra med brøling og generelt bra med dyr heile jakta. Observert en del små tapp.

 

Felt 44: Bårdset. Likt med dyr som tidligere år.

 

Felt 35: Giset-Sundsby. Litt mindre med dyr en tidligere år. En nedgang av bukker i forhold til i fjor.

 

Felt 45: Husby. De er en økning av dyr i Grimsvika i forhold til i fjor. På Husby er de observert bra med dyr mesteparten av dyra skutt på innmark.

 

Felt 46: Vinsternes. Bra med dyr mye koller og små slakt. Bra med brøling

 

Felt 47: Ormbostad. Mere hjort å se en i fjor. Kom til en del dyr i slutten av jakta.

 

Felt 36: Hisåsen. Greit med dyr først i jakta. Dyra trekker ut av felte under jakta for så å komme tilbake i slutten av perioden.

De totale bilde av jakta er at de er en økning av andelen hanndyr, men lite storbukk å sjå. Kan virke som en del av de store bukkene trekker ut av område. Folk hadde og et inntrykk av at brølinga starta seinere i høst en tilfelle tidligere. De blei og diskutert en mulighet for fredning av storbukk noe vi må komme tilbake til.

 

 

Tilbud om kjølekonteiner jakta 2018

Grunneier Olav Kåre Grimsmo har i år anskaffet en kjølekonteiner på sin gård i Ertvågen for å sikre rett kvalitet på egne skutte hjort.

Han gir også alle andre jegere muligheten til å leie kjølerom til sine dyr om behov og så lenge det er plass ledig.

Pris: 100 kr/dyr/døgn. Kontakt Olav Kåre på mob. 988 25 063 når du trenger kjølerom.

 

 

 

Kompensasjon for vårtellinger

På siste styremøte ble vedtatt at det skall ytes en kompensasjon på 200 kr/rode/år for de som utfører vårtelling. Kompensasjonen er tenk å dekke inn drivstoffkostnader til de frivillige som stiller opp år etter år og gjør en kjempeviktig jobb for oss alle i viltforvaltningslaget.

Den som er ansvarlig for den enkelte rode må sende en faktura til Pål Rine Vik (mail: klaksvik.sag@neasonline.no) som vil utbetale fortløpende. Dette for at laget må dokumentere utgifter i regnskapet.

Styret.