Jaktstart 2019

Hei alle jegere!

I morgen starter årets hjortejakt og vi vet mange er spente. Noen er veldig erfarne med lang fartstid og noen førstegangsjegere som skal skyte sin første hjort. Ber alle tenke sikkerhet og at vi tar vare på hverandre.

Det skal også i år skytes veldig mange hjort på Ertvågsøya, og det er en relativ stor andel kalv (45%). For at vi skal klare å nå målsetningen om minimum 80% felling, så ber vi alle starte å skyte kalv fra første jaktdag. Vi har god skrapdyrordning som starter 10 september for kalv, så om de er litt små så går det ikke nødvendigvis ut over kvoten.
Og en siste bønn: La storbukken leve noen år til!

Til sist – det er også mange andre brukere av utmarka og alle har like stor rett til ferdsel i vår vakre natur. Vis hensyn!

Lykke til med årets jakt!

Styret Evilt

Tilbud om kjølekonteiner jakta 2019

Grunneier Olav Kåre Grimsmo har i år anskaffet en kjølekonteiner på sin gård i Ertvågen for å sikre rett kvalitet på egne skutte hjort.

Han gir også alle andre jegere muligheten til å leie kjølerom til sine dyr om behov og så lenge det er plass ledig.

Pris: 100 kr/dyr/døgn. Kontakt Olav Kåre på mob. 988 25 063 når du trenger kjølerom.

 

 

 

Kompensasjon for vårtellinger

På siste styremøte ble vedtatt at det skall ytes en kompensasjon på 200 kr/rode/år for de som utfører vårtelling. Kompensasjonen er tenk å dekke inn drivstoffkostnader til de frivillige som stiller opp år etter år og gjør en kjempeviktig jobb for oss alle i viltforvaltningslaget.

Den som er ansvarlig for den enkelte rode må sende en faktura til Pål Rine Vik (mail: klaksvik.sag@neasonline.no) som vil utbetale fortløpende. Dette for at laget må dokumentere utgifter i regnskapet.

Styret.